Inventering

ORSAB utför provtagningar för att mäta omfattningen av PCB och asbest.
Vi dokumenterar omfattningen av eventuella giftiga material och beräknar kostnaden för en sanering.

Nyheter
    Ny hemsida

    Nu har vi släppt vår nya hemsida. Välkommen!

    Läs mer

 

Ostkustens Riv & Sanering |  Västervik  |  Fredrik: 070-495 86 65  |  Mail: info@orsab.se

Intranät