Vad räknas som miljöfarligt avfall?

Till kategorin miljöfarligt avfall räknas bland annat olika kemikalier och oljor samt asbest, PCB, bly och kvicksilver.

Hur ska miljöfarligt avfall hanteras?

Olika typer av miljöfarligt avfall behöver hanteras och omhändertas på olika sätt. Gemensamt är att de omgärdas av strikta regler kopplat till säkerhet och miljö.
ORSAB hjälper dig att på ett korrekt sätt ta hand om och avlägsna miljöfarligt avfall.

Nyheter
    Ny hemsida

    Nu har vi släppt vår nya hemsida. Välkommen!

    Läs mer

 

Ostkustens Riv & Sanering |  Västervik  |  Fredrik: 070-495 86 65  |  Mail: info@orsab.se

Intranät