Miljöfarligt avfall

Vid renoveringar, rivningar och saneringar framkommer ofta hälsofarligt och miljöfarligt avfall. Det kan handla om exempelvis asbest, PCB och olika oljor eller gammal utrustning som innehåller bly och kvicksilver.
Gemensamt för olika typer av miljö- och hälsofarligt avfall är att de omgärdas av lagar, regler och rekommendationer för hur de ska hanteras och tas omhand.
På ORSAB är vi utbildade, certifierade och uppdaterade för att säkert, ansvarsfullt och effektivt hantera ert miljöfarliga avfall.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Nyheter
    Ny hemsida

    Nu har vi släppt vår nya hemsida. Välkommen!

    Läs mer

 

Ostkustens Riv & Sanering |  Västervik  |  Fredrik: 070-495 86 65  |  Mail: info@orsab.se

Intranät