Mögelsanering

Mögel är en form av svamp. Problem med mögel i byggnader beror på fukt i kombination med en konstruktion och byggmaterial som inte är tillräckligt motståndskraftiga.
Mögel i byggnader kan bland annat leda till allergi, onormal trötthet, huvudvärk och hosta.

Att enbart ta bort det synliga möglet i en byggnad är inte tillräckligt. För att lösa problemet måste du också identifiera och åtgärda orsaken till att möglet uppstår.
I samband med saneringen utför ORSAB utför en grundlig undersökning av visuella mögelskador, mäter fuktigheten för att spåra orsaken samt ser över byggnadens ventilation.

orsab_bildbank_15
Nyheter
    Ny hemsida

    Nu har vi släppt vår nya hemsida. Välkommen!

    Läs mer

 

Ostkustens Riv & Sanering |  Västervik  |  Fredrik: 070-495 86 65  |  Mail: info@orsab.se

Intranät